Balti Kortrijk Spurs logo

Kortrijk, 19 mei 2018

GDPR staat voor General Data Protection Regulation, vrij vertaald als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze richtlijn reguleert het opslaan van persoonlijke gegevens van Europese burgers en gaat in op 25 mei 2018. Om aan GDPR te voldoen, moet onze club van elk lid, ouder of vrijwilliger de toestemming hebben om zijn of haar gegevens te bewaren, moeten we kunnen garanderen dat deze gegevens goed beschermd en correct zijn en moet het transparant zijn voor elke betrokken persoon welke gegevens van hem of haar worden bijgehouden. Dit houdt in dat elk lid, ouder of vrijwilliger in de mogelijkheid moet zijn om zijn of haar gegevens te consulteren, aan te passen of te verwijderen (the right to be forgotten).

 

Wat doet Volley Team Kortrijk om te voldoen aan GDPR ?

1. Dataregister: Welke gegevens houden we bij ? Om GDPR-conform te zijn, legt Volley Team Kortrijk een dataregister aan. Hierin wordt vermeld welke gegevens we bijhouden, waar en hoe lang. Het dataregister zelf maken we niet publiek, het kan opgevraagd worden bij een audit door de overheid of bij een (vermoeden van) datalek. Hieronder kan je een overzicht vinden van wat er zoal in het dataregister zal worden opgenomen:

2. Privacyverklaring: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

3. Toestemming

Een lid (of ouder/voogd van het lid indien het lid minderjarig is) die een ledenfiche aanmaakt of wijzigt bij Volley Vlaanderen en Volley Team Kortrijk opgeeft als club waarbij hij/zij is aangesloten, geeft impliciet toestemming aan Volley Team Kortrijk om zijn/haar gegevens te consulteren indien dit noodzakelijk is voor de clubwerking (bv. inning lidgelden, indelen bij een team op basis van leeftijd).

4. Bescherming van persoonlijke gegevens

Om ongeoorloofde verspreiding van persoonlijke gegevens tegen te gaan, neemt Volley  Team Kortrijk volgende maatregelen:

5. Procedure in geval van datalek

 

 Jurgen Demolie                        Fabien Van Ooteghem                          Dimitri Vanhalst

Voorzitter                                   Secretaris                                                 Jeugdcoördinator